xəndan

xəndan
sif. <fars.> klas.
1. Gülən, gülər, şən, üzügülər. Kim görübdür Qövsiyi məhzuni xəndan bir nəfəs? Qövsi. Yanaqları güldü, heç olmaz xəndan; Əsildə mələkdi, nəsildə insan. A. Ə.. Xəndan etmək – şənləndirmək, sevindirmək, ürəyini açmaq. Qönçə tək bağrını əzəldə fələk qan eylər; Sonra könlünü açıb dəhrdə xəndan eylər. S. Ə. Ş.. Qılaram səcdə müdam əcz ilə ol dərgahə; Ki həyatinlə bu gün könlümi xəndan etdin. A. S.. Xəndan olmaq – şadlığından üzü gülmək, fərəhlənmək, sevinmək. Gözlülər başladılar ağlamağa; Kurlər də ona xəndan oldu. M. Ə. S.. Sənin xəndan olur gül dodaqların; Onda ki gözümdən yaşlar saçılır. . M. Müş..
2. məc. Tamam açılmış (klassik şeirdə gözəlin üzü tam açılmış gülə oxşadılır). Bədirlənmiş ya bir mahi-tabansan; Ya cənnət bağında güli-xəndansan. M. P. V.. Fəxr eyləməsin öz gülünə bülbüli-şeyda; Bir gül hələ də sən kimi xəndan ola bilməz. Ə. V.. Xəndan olmaq məc. – tamam açılmaq. Qızılgül xəndan oldu; Dərmədim dəndən oldu; Mən səndən ayrılmazdım; Ayrılıq səndən oldu. (Bayatı). <Qızlar və çocuqlar:> Açmış bənöfşə, sünbül; Xəndan olur qızılgül; Ötdükcə sanki bülbül; Rəqs etdirir xəyalı. H. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • dəndan — is. <fars.> klas. Diş. Olmasa qabil əgər dəhr cəfa verməz ona; Təm biləzzət olanda necə dəndanə dəyər? M. V. V.. Əvvəl səyin verib ləbə, dəndana; Onun üçün mumca nəfi var cana. Q. Z …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • belændan — see belandian …   Old to modern English dictionary

  • foresændan — see foresendan …   Old to modern English dictionary

  • gebændan — wv/t1b 3rd pres gebændeð past gebændde ptp gebænded to bind …   Old to modern English dictionary

  • sændan — see sendan …   Old to modern English dictionary

  • tórændan — see tórendan …   Old to modern English dictionary

  • áblændan — wv/t1b to blind, deaden, benumb …   Old to modern English dictionary

  • ásændan — see ásendan …   Old to modern English dictionary

  • p'ndàn — appartato, trascurato …   Dizionario Materano

  • dəndan — (Mingəçevir) dəyirmanın dən tökülən hissəsi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”